Wednesday, September 9, 2020

CLFN's Monthly Book Review Award- September 2020

 Lets read and review Nepali Children's Literature and win prizes

                 -CONGRATULATIONS-

Author Mr. Arun Nadi Khatri

''CLFN's Monthly Book Review Award (September 2020)'' 

आदरणीय लेखक विजय चालिसे लिखित कृति 'विजय चालिसेका बालकथाहरुकृतिको उत्कृष्ट समीक्षा गर्नुभएकाले लेखक अरुण नदी खत्री लाई 'नेपाली बालसाहित्य पढौँ समीक्षा गरौँ अनि पुरस्कार जितौँ मासिक कार्यक्रमअन्तर्गत् भदौ महिनाका लागि पुरस्कृत गरिएको
                                   - बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल


No comments:

Post a Comment