Thursday, April 15, 2010

अनाथ बालबालिकाहरुलाइ सहयोग गर्नुस्

१९ जना अनाथ बालबालिकाहरु एउटा घरमा बस्छन् । ती बालबालिकालाइ तपाइ, कापि कलम, पाठ्यपुस्तक र जन्मदिन अनि स्मृति दिन पारेर भोजन गराएर पुन्य कमाउँन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुस् । म ड्राइभर भएर अबश्य तपाइलाइ ती बालबालिकाहरु माझमा पुर्याउँने छु ।

MERO Email: ketaketinews@gmail.com

No comments:

Post a Comment