Tuesday, April 13, 2010

HAPPY NEW YEAR 2067 नयाँ वर्ष २०६७ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना

नयाँ वर्ष २०६७ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
तपाइको जीवन सुख, शान्त र समृद्द होस्, यही नै छ हाम्रो कामना, नयाँ वर्षको शुभ शुभकामना ।

केटाकेटी अनलाइन ब्लग परिवार

No comments:

Post a Comment