Tuesday, May 29, 2018

बालिका छँदाको अनुभूति संस्मरण पठाउनु हुन सादर निवेदन

महोदय,
यस प्रतिष्ठानले नारी लेखकहरुको संस्था गुन्जन सँगको सहकार्यमा बालिका छँदाको अनुभूति नामक ग्रन्थ प्रकाशन गर्न लागेको हुँदा आफ्नो १४ वर्षसम्मको अनुभव संस्मरण बढीमा एक हजार शब्द सम्ममा लेखेर आगामी असार मसान्त भित्र पठाइदिनुहुन निवेदन गर्दछु ।
रचना पठाउने ठेगाना 
पोस्ट बक्स २५८५९ काठमाडौं
इमेल : childacademy43@gmail.com
==========
अध्यक्ष, बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल

No comments:

Post a Comment