Saturday, September 14, 2019

कार्यक्रममा सहभागी भई मानवीय सहयोग गर्न चाहनेलाई सूचना

बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपालले आफ्ना शुभचिन्तक सदस्यको सहयोगमा
हरेक वर्ष कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको कुरा यहाँहरुमा विदितै रहेको    छ । अतः यस वर्ष निम्नखित कार्यक्रममध्ये आफूलाई इच्छा लागेको कार्यक्रममा सहभागी भई मानवीय सहयोग गर्न चाहने बालसाहित्य लेखक, समाजसेवी, अग्रज महानुभावहरुले प्रतिष्ठानमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।
१. गरिब बालबालिकाका लागि कपी, कलम सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत दुई सय बालबालिकाका लागि एक हजार प्रति कपी सहयोग गर्नुपर्ने छ । जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. दस हजार रहेको छ ।
२. कथावाचन क्लबमा संलग्न बालबालिकाका लागि कपी, कलम सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत एक सय बालबालिकाका लागि पाँच सय प्रति कपी सहयोग गर्नुपर्ने छ । जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. पाँच हजार रहेको छ ।
३. अन्धा साहित्य बालकथाकृति सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत ५० जना अन्धा बालबालिकाका लागि ब्रेल बालपुस्तक सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. पाँच हजार रहेको छ ।
४. अन्धा साहित्य बालकथाकृति सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत बालसाहित्य वाचन कार्यक्रममा सहभागी २५ जना अन्धा बालबालिकाका लागि ब्रेल बालपुस्तक सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. ३  हजार रहेको छ ।
५. अन्धा साहित्य बालकथाकृति सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब बालक वा बालिका १५ जना अन्धा बालबालिकाका लागि ब्रेल बालपुस्तक सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. २  हजार रहेको   छ ।
६. अन्धा बालबालिकाका लागि ब्रेल पेपर र स्टाइलस (स्लेट) सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब बालक वा बालिका ५ जना अन्धा बालबालिकाका लागि एक वर्षका लागि पुग्ने ब्रेल कागज, लेख्ने स्टाइलस आदि सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. १५  हजार रहेको छ ।
७. सुकुम्बासी बालबालिकाका लागि बालपुस्तक सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि खोला किनारमा टहरा बनाएर बसोवास गरिरहेका परिवारका ५० बालबालिकाका लागि एक सेट बालपुस्तक (२२ थरी बालकिताबहरु) सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. १५  हजार रहेको छ ।
८. सुकुम्बासी बालबालिकाका लागि बालपुस्तक सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि खोला किनारमा टहरा बनाएर बसोवास गरिरहेका ३७ परिवारका परिवारका ८५ बालबालिकाका लागि एक सेट बालपुस्तक (२२ थरी बालकिताबहरु) सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. २५  हजार रहेको छ ।
९. सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी बिच आयोजना हुने बालकविता प्रतियोगिता प्रायोजन सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि ५० जना बालबालिका माझमा हुने प्रतियोगिताको प्रायोजन गर्नुपर्नेछ । जसमा सहभागी खाजा खर्च, निर्णायक खर्च र विजयीलाई पुरस्कार समेत गरी जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. २० हजार रहेको छ ।
१०. सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी बिच आयोजना हुने बालकथावाचन प्रतियोगिता प्रायोजन सहयोग गर्ने कार्यक्रम : यस कार्यक्रमका लागि बढीमा ५० जना बालबालिका माझमा हुने प्रतियोगिताको प्रायोजन गर्नुपर्नेछ । जसमा सहभागी खाजा खर्च, निर्णायक खर्च र विजयीलाई पुरस्कार समेत गरी जसका लागि दाताले प्रदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा रु. २५ हजार रहेको  छ ।
११. सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका लागि चित्रकला लेखन तालिम कार्यशाला (दाताबाट १ दिने कार्यशालाका लागि रु. १५ हजार र २ दिने कार्यशालाका लागि रु. २५ हजार सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ । साथै यस कार्यक्रमका लागि चित्रकला शिक्षक ३ महिनासम्म उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने दाताको लागि पनि आव्हान गरिन्छ । जसका लागि मासिक रु. १५ हजारका दरले ४५ हजार सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । जुन रकमबाट प्रशिक्षक पारिश्रमिक र ३० जना बालबालिकाको लागि चित्रकला सामग्री र खाजाको पनि व्यवस्था गरिने छ ।
१२. उद्घोषण, नेतृत्व विकास र छन्द वाचन तथा लेखन तालिमका लागि पनि सहयोगी दाताको लागि आव्हान गरिन्छ । जसका लागि दाताबाट ३ महिनाका लागि मासिक
१५ हजारका दरले ४५ हजार सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । जुन रकमबाट प्रशिक्षक पारिश्रमिक र ३० जना बालबालिकाको लागि चित्रकला सामग्री र खाजाको पनि व्यवस्था गरिने     छ ।  
 १३. बालसिर्जना मञ्च : यस कार्यक्रम अन्तर्गत् सरकारी विद्यालयको एउटा कोठालाई सानो हलको सेटअपमा तयार गरी त्यसलाई अतिरिक्त सिर्जनात्मक क्रियाकलाप कक्ष र पुस्तकालयको रुपमा तयार गरिने छ । यस कार्यका लागि दाताबाट रु. दुई लाख पच्चीस हजार सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कक्षको नाम दाताको नामबाट वा दाताले इच्छाए अनुसार नाम राखी सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको सिर्जनात्मक विकासका लागि काम गरिने गरिएको छ ।
(नोट : यी सबै कार्यक्रममा दाताको इच्छा अनुसारको सन्दर्भ जोड्न सकिने छ । जुन सन्दर्भ ब्यानरमै उल्लेख गर्न सकिने छ : जस्तै लेखक वा उहाँका आफन्तको जन्मदिनमा, मातापिताको स्मृतिमा आदि आदि ।)
हाम्रो इमेल ठेगाना : 
childacademy43@gmail.com, मोबाइल ९८४१४७७५१५

No comments:

Post a Comment